Xi lanh và van khí

Van khí

 • CGA580 Valve for Gas Cylinder(200111074)

  Van CGA580 cho xi lanh khí (200111074)

  Quy trình kiểm tra tự động theo ISO9001 đảm bảo chất lượng.

  Hiệu suất toàn vẹn rò rỉ cao thông qua các bài kiểm tra 100%.

  Hoạt động tích cực có thể đạt được nhờ liên kết cơ học của trục chính trên và dưới.

  Thiết bị xả an toàn được trang bị để xả khí khi có áp suất quá cao.

  Thao tác nhanh chóng và dễ dàng do thiết kế tiện dụng.

  Thân máy bằng đồng thau rèn nặng để có độ bền và chịu áp lực cao.

 • ZX-2S-02 Valve for Gas Cylinder(200111056)

  Van ZX-2S-02 cho xi lanh khí (200111056)

  Quy trình kiểm tra tự động theo ISO9001 đảm bảo chất lượng.

  Hiệu suất toàn vẹn rò rỉ cao thông qua các bài kiểm tra 100%.

  Hoạt động tích cực có thể đạt được nhờ liên kết cơ học của trục chính trên và dưới.

  Thiết bị xả an toàn được trang bị để xả khí khi có áp suất quá cao.

  Thao tác nhanh chóng và dễ dàng do thiết kế tiện dụng.

  Thân máy bằng đồng thau rèn nặng để có độ bền và chịu áp lực cao.

 • QF-2A Valve for CO2 Gas Cylinder

  Van QF-2A cho xi lanh khí CO2

  Quy trình kiểm tra tự động theo ISO9001 đảm bảo chất lượng.

  Hiệu suất toàn vẹn rò rỉ cao thông qua các bài kiểm tra 100%.

  Hoạt động tích cực có thể đạt được nhờ liên kết cơ học của trục chính trên và dưới.

  Thiết bị xả an toàn được trang bị để xả khí khi có áp suất quá cao.

  Thao tác nhanh chóng và dễ dàng do thiết kế tiện dụng.

  Thân máy bằng đồng thau rèn nặng để có độ bền và chịu áp lực cao.

 • ZX-2S-24 Valve for Gas Cylinder(200111079)

  Van ZX-2S-24 cho xi lanh khí (200111079)

  Quy trình kiểm tra tự động theo ISO9001 đảm bảo chất lượng.

  Hiệu suất toàn vẹn rò rỉ cao thông qua các bài kiểm tra 100%.

  Hoạt động tích cực có thể đạt được nhờ liên kết cơ học của trục chính trên và dưới.

  Thiết bị cứu trợ Tempreture được trang bị.

  Thao tác nhanh chóng và dễ dàng do thiết kế tiện dụng.

  Thân máy bằng đồng thau rèn nặng để có độ bền và chịu áp lực cao.

 • ZX-2S-23 Valve for Gas Cylinder(200111070)

  Van ZX-2S-23 cho xi lanh khí (200111070)

  Quy trình kiểm tra tự động theo ISO9001 đảm bảo chất lượng.

  Hiệu suất toàn vẹn rò rỉ cao thông qua các bài kiểm tra 100%.

  Kết nối nhanh DIN / YOKE cung cấp dòng khí ổn định và đáng tin cậy.

  Hoạt động tích cực có thể đạt được nhờ liên kết cơ học của trục chính trên và dưới.

  Thiết bị xả an toàn được trang bị để xả khí khi có áp suất quá cao.

  Thao tác nhanh chóng và dễ dàng do thiết kế tiện dụng.

 • ZX-2S-17 Valve for Gas Cylinder(200111044)

  Van ZX-2S-17 cho xi lanh khí (200111044)

  Quy trình kiểm tra tự động theo ISO9001 đảm bảo chất lượng.

  Hiệu suất toàn vẹn rò rỉ cao thông qua các bài kiểm tra 100%.

  Đảm bảo áp suất dư để đảm bảo độ tinh khiết và sạch của khí bên trong.

  Hoạt động tích cực có thể đạt được nhờ liên kết cơ học của trục chính trên và dưới.

  Thiết bị xả an toàn được trang bị để xả khí khi có áp suất quá cao.

  Thao tác nhanh chóng và dễ dàng do thiết kế tiện dụng.

  Thân máy bằng đồng thau rèn nặng để có độ bền và chịu áp lực cao.

 • QF-21A Diaphragm Valve(200111047)

  Van màng QF-21A (200111047)

  Quy trình kiểm tra tự động theo ISO9001 đảm bảo chất lượng.

  Hiệu suất toàn vẹn rò rỉ cao thông qua các bài kiểm tra 100%.

  Các màng ngăn đảm bảo rằng khí sẽ không tiếp xúc với cơ cấu vận hành của van.

  Thiết bị giảm áp an toàn được trang bị để xả khí khi có áp suất quá cao.

  Hoạt động tích cực có thể đạt được nhờ liên kết cơ học của trục chính trên và dưới.

  Thao tác nhanh chóng và dễ dàng do thiết kế tiện dụng.

 • CGA870 Medical Valve(200111077)

  Van y tế CGA870 (200111077)

  Quy trình kiểm tra tự động theo ISO9001 đảm bảo chất lượng.

  Hiệu suất toàn vẹn rò rỉ cao thông qua các bài kiểm tra 100%.

  Hoạt động tích cực có thể đạt được nhờ liên kết cơ học của trục chính trên và dưới.

  Thiết bị giảm áp an toàn được trang bị để xả khí khi có áp suất quá cao.

  Thao tác nhanh chóng và dễ dàng do thiết kế tiện dụng.

  Thân máy bằng đồng thau rèn nặng để có độ bền và chịu áp lực cao.

 • ZX-2S-06 Self Closing Valve (200111011)

  Van tự đóng ZX-2S-06 (200111011)

  Quy trình kiểm tra tự động theo ISO9001 đảm bảo chất lượng.

  Hiệu suất toàn vẹn rò rỉ cao thông qua các bài kiểm tra 100%.

  Thiết bị xả an toàn được trang bị để xả khí khi có áp suất quá cao.

  Thao tác nhanh chóng và dễ dàng do thiết kế tiện dụng.

  Thân máy bằng đồng thau rèn nặng để có độ bền và chịu áp lực cao.

 • CGA320 Valve for Gas Cylinder(200111037)

  Van CGA320 cho xi lanh khí (200111037)

  Quy trình kiểm tra tự động theo ISO9001 đảm bảo chất lượng.

  Hiệu suất toàn vẹn rò rỉ cao thông qua các bài kiểm tra 100%.

  Hoạt động tích cực có thể đạt được nhờ liên kết cơ học của trục chính trên và dưới.

  Thiết bị xả an toàn được trang bị để xả khí khi có áp suất quá cao.

  Thao tác nhanh chóng và dễ dàng do thiết kế tiện dụng.

  Thân máy bằng đồng thau rèn nặng để có độ bền và chịu áp lực cao.

 • ZX-2S-18 Valve With RPV (200111057)

  Van ZX-2S-18 với RPV (200111057)

  Đảm bảo áp suất dư để đảm bảo độ tinh khiết và sạch của khí bên trong.

  Quy trình kiểm tra tự động theo ISO9001 đảm bảo chất lượng.

  Hiệu suất toàn vẹn rò rỉ cao thông qua các bài kiểm tra 100%.

  Hoạt động tích cực có thể đạt được nhờ liên kết cơ học của trục chính trên và dưới.

  Thiết bị xả an toàn được trang bị để xả khí khi có áp suất quá cao.

  Thao tác nhanh chóng và dễ dàng do thiết kế tiện dụng.

  Thân máy bằng đồng thau rèn nặng để có độ bền và chịu áp lực cao.

 • ZX-2S-18 Valve for Gas Cylinder(200111045)

  Van ZX-2S-18 cho xi lanh khí (200111045)

  Quy trình kiểm tra tự động theo ISO9001 đảm bảo chất lượng.

  Hiệu suất toàn vẹn rò rỉ cao thông qua các bài kiểm tra 100%.

  Hoạt động tích cực có thể đạt được nhờ liên kết cơ học của trục chính trên và dưới.

  Thiết bị xả an toàn được trang bị để xả khí khi có áp suất quá cao.

  Thao tác nhanh chóng và dễ dàng do thiết kế tiện dụng.

  Thân máy bằng đồng thau rèn nặng để có độ bền và chịu áp lực cao.

Các ứng dụng chính

Các ứng dụng chính của xi lanh và van ZX được đưa ra dưới đây