Xi lanh và van khí

Đối với oxy y tế

 • ZX DOT Aluminum Cylinder for Medical Oxygen

  Xi lanh nhôm ZX DOT cho oxy y tế

  Xi lanh nhôm ZX cho oxy y tế được sử dụng rộng rãi trong ngành chăm sóc y tế, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc ngoài bệnh viện. Máy xông hơi khô là một ví dụ điển hình của loại sử dụng này.

 • ZX TPED Aluminum Cylinder for Medical Oxygen

  ZX TPED xi lanh nhôm cho oxy y tế

  Bình nhôm ZX cho oxy y tế được sử dụng rộng rãi trong ngành chăm sóc y tế, đặc biệt là các dịch vụ chăm sóc ngoài bệnh viện.Máy thở là một ví dụ điển hình trong số đó.

  Áp lực dịch vụ:Áp suất phục vụ của xi lanh nhôm ZX TPED cho oxy y tế là 200bar.

Các ứng dụng chính

Các ứng dụng chính của xi lanh và van ZX được đưa ra dưới đây