Xi lanh và van khí

Xi lanh nhôm DOT-3AL

Các ứng dụng chính

Các ứng dụng chính của xi lanh và van ZX được đưa ra dưới đây